Biocodex na świecie

Rozwój Biocodex

Firma Biocodex, której siedziba główna znajduje się we Francji, w ciągu ostatnich 10 lat poszerzyła swój zasięg geograficzny i obecnie działa za pośrednictwem 16 oddziałów i długoterminowych partnerstw w innych krajach. Dzięki tej międzynarodowej sieci firma Biocodex oferuje rozwiązania zdrowotne pacjentom w ponad 100 krajach.

Międzynarodowa ekspansja firmy Biocodex

Biocodex's international expansion from 1953

Globalna obecność firmy Biocodex

Firma Biocodex ma oddziały w Belgii, Kanadzie, Meksyku, Maroku, krajach nordyckich (Finlandia, Norwegia, Estonia, Łotwa i Litwa), Polsce, Portugalii, Rosji, Rumunii, Turcji, Ukrainie i Stanach Zjednoczonych.

Firmie Biocodex udało się znaleźć równowagę pomiędzy budowaniem globalnej sieci a utrzymaniem silnej pozycji na rynkach lokalnych. Połączenie strategicznych inwestycji lokalnych i wybranych partnerstw pozwoliło nam z sukcesem dokonać ekspansji na całym świecie.

Nicolas COUDURIER

Nicolas COUDURIER

dyrektor generalny Biocodex

„Jesteśmy zaangażowani w rozwój Biocodex poprzez pracę zespołową. Rozwijamy się dynamicznie pozostając wiernym naszym wartościom.”

Rozkład sprzedaży firmy Biocodex na świecie

Map of the world showing Biocodex's global sales breakdown for 2022 by geographical zones

Globalny rozwój firmy Biocodex

Rozwój firmy Biocodex jest ściśle związany z umacnianiem pozycji pracowników, duchem przedsiębiorczości i elastyczności. Uważamy, że praca zespołowa i zaangażowanie są równie ważne jak strategia.

Nasze zespoły zajmują się umacnianiem:

  • filarów firmy Biocodex: misji związanej z mikrobiotą, leków sierocych i zdrowia kobiet,
  • naszych światowych marek dzięki silnej strategii marketingu cyfrowego,
  • naszych partnerstw w zakresie rozwoju nowych produktów.