Kariera

Polityka kadrowa

W firmie Biocodex nie dyskryminujemy ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość czy orientację seksualną. Wręcz przeciwnie — cieszymy się z różnorodności, którą uznajemy za źródło siły firmy. Potrzebujemy różnorodnych talentów, aby kontynuować naszą ekspansję i dostosowywać się do stale zmieniających się rynków i potrzeb strategicznych. Od kilku lat firma Biocodex digitalizuje swoje wewnętrzne narzędzia, aby uprościć codzienne zadania i umożliwić zespołom skoncentrowanie się na takiej pracy, która przynosi największą wartość.

Równe szanse

Nie dyskryminujemy ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość czy orientację seksualną. Wręcz przeciwnie — cieszymy się z różnorodności, którą uznajemy za źródło siły firmy. W zależności od stanowiska, które ma być obsadzone, rekrutujemy młodych absolwentów lub seniorów, kobiety lub mężczyzn, oferując talentom równe szanse na dołączenie do naszych zespołów, rozwijanie swoich umiejętności i poszerzanie wiedzy specjalistycznej.

Wiedza i know-how to podstawowe atuty, które pozwalają nam długofalowo sprostać rosnącym wymaganiom rynku opieki zdrowotnej. Dlatego też firma Biocodex priorytetowo traktuje rozwój naszych zasobów ludzkich. Stale poszukujemy możliwości rozwoju naszej organizacji poprzez rekrutację osób kreatywnych, zmotywowanych i otwartych. Jesteśmy dumni z naszych starań, aby stworzyć przyjazne, inspirujące i stymulujące środowisko pracy, które wspiera rozwój kariery i jakość życia naszych pracowników.

Umiejętności miękkie mają znaczenie

Potrzebujemy różnorodnych talentów, aby kontynuować naszą ekspansję i dostosowywać się do stale zmieniających się rynków i potrzeb strategicznych. Dla nas Twoja osobowość i umiejętności miękkie są równie ważne jak Twoje kwalifikacje. Zdolność do ewoluowania jest podstawą tego, kim jesteśmy. Mając to na uwadze, stworzyliśmy program „Unlock your talents!” (pol. Uwolnij swoje talenty!) w celu:

  • wspierania rozwoju i strategii firmy Biocodex;
  • dostosowania naszej strategii do zmieniających się wymagań pacjentów/klientów i rynków, przy jednoczesnym utrzymaniu pozycji lidera innowacji;
  • utrzymania zaangażowania pracowników na rzecz realizacji celu firmy Biocodex, czyli poprawy stanu zdrowia pacjentów na całym świecie;
  • wzmocnienia naszej unikalnej kultury i mocnych stron.
Unclock your talents

Poznaj cyfrowe miejsce pracy

Od kilku lat firma Biocodex digitalizuje swoje wewnętrzne narzędzia, aby uprościć codzienne zadania i umożliwić zespołom skoncentrowanie się na takiej pracy, która przynosi największą wartość. Począwszy od B-linked, platformy do współpracy typu 360°, oferującej najnowsze technologicznie narzędzia cyfrowe do organizacji pracy, po światowej klasy narzędzie HR do zarządzania danymi osobowymi, płacami, ścieżkami karier czy wnioskami urlopowymi — firma Biocodex zapewnia środowisko cyfrowe, które sprzyja rozwojowi umiejętności i współpracy na wszystkich poziomach firmy.

B-linked

Ucz się lepiej, dzięki BioLearning

Zależy nam na rozwijaniu Twoich talentów i zdolności. Nasze wewnętrzne narzędzie cyfrowe, BioLearning, zapewnia szkolenia i coaching, aby wspierać pracowników w trakcie ich kariery. Dzięki narzędziu BioLearning możesz skoncentrować się na osiąganiu swoich celów zawodowych poprzez pogłębianie wiedzy na temat naszych produktów lub doskonalenie umiejętności miękkich za pomocą opracowanych pod tym kątem modułów.

BioLearning