Biocodex w Polsce

Nasze wartości

Ludzie Biocodex podzielają wspólne wartości i czynią z nich siłę napędową. Należą one do wszystkich pracowników firmy, ponieważ zostały przez nich stworzone. Są one zakorzenione w DNA firmy Biocodex. Oto cztery wartości firmy Biocodex: mamy odwagę być innowacyjni, gramy razem, budujemy uczciwe relacje i dbamy o nasz ekosystem.

DNA firmy Biocodex

Wartości firmy Biocodex narodziły się w oparciu o pracę zbiorową, głównie poprzez wewnętrzne warsztaty z udziałem współpracowników z oddziałów grupy na całym świecie.

Definiują one DNA firmy Biocodex jako firmy rodzinnej, niezależnej i zorientowanej na ludzi, zbudowanej z pokorą, zawsze stawiającej jakość produktów w centrum działań firmy na rzecz pacjentów i klientów. Biocodex zakorzeniony jest w żyznej glebie, którą jest zdecydowanie pozytywny światopogląd. Jest w stanie inwestować, rozwijać się, wykorzystywać szanse i przyciągać nowe talenty, wierząc, że przyszłość jest szansą.

Z gleby i DNA firmy Biocodex wyłaniają się cztery wartości, które angażują i posuwają do przodu wszystkie zespoły. Są one ambitną siłą napędową dla wszystkich zespołów, a ostatecznie dla wszystkich interesariuszy firmy Biocodex.

Wartości Biocodex

MAMY ODWAGĘ BYĆ INNOWACYJNI

Mamy odwagę wprowadzać innowacje, nawet jeśli czasem popełniamy błędy, by znajdować nowe rozwiązania. W duchu empiryzmu i pragmatyzmu stosujemy zasadę: „Testujemy i uczymy się”.

Ta wartość pomaga nam być liderem w świecie mikrobioty, odróżniać się od konkurencji oraz przewidywać i identyfikować przyszłe szanse rynkowe. To siła napędowa przedsiębiorczości, zaufania i odpowiedzialności, która pozwala nam rozwijać się zachowując elastyczność.

GRAMY RAZEM

Razem jesteśmy silniejsi i skuteczniej działamy na rzecz rozwoju, innowacji i zdobywania nowych obszarów.
Wspieramy aktywne słuchanie, dzielenie się doświadczeniami, udzielanie informacji zwrotnej oraz wymianę wiedzy między zespołami ponad różnicami kulturowymi czy pokoleniowymi.
Cenimy każdego jako członka zespołu, budujemy środowisko zaufania, by każdy pracownik stał się ambasadorem BIOCODEX.

BUDUJEMY UCZCIWE RELACJE

Działamy lojalnie i uczciwie wobec wszystkich naszych interesariuszy.

Widać to między naszymi współpracownikami w sposobie prowadzenia działalności oraz rozwijania długoterminowej i sprawiedliwej współpracy.

Ta wartość przyświeca wszystkim naszym działaniom na rzecz firmy BIOCODEX i w trakcie jej reprezentowania.

DBAMY O NASZ EKOSYSTEM

Dbamy o zdrowie i dobrostan naszych pacjentów oraz troszczymy się o siebie nawzajem.

To prowadzi nas do ciągłego podnoszenia jakości naszych produktów i usług, wykraczającej poza oczekiwania klientów i społeczeństwa.

Zobowiązuje nas to do bycia firmą etyczną, odpowiedzialną społecznie oraz przyjazną dla środowiska.

Zarówno indywidualnie, jak i grupowo, wyrażamy nasze wartości w codziennych działaniach poprzez swoje zachowanie i osiągnięcia.