Kariera

W firmie Biocodex zespoły są naszym najsilniejszym atutem. Jesteśmy zaangażowani na rzecz przestrzegania zasady równych szans oraz prostej i przejrzystej polityki nagradzania. Zatrudniając pracowników 42 narodowości, oferujemy im dynamiczne, międzynarodowe środowisko pracy. Praca w firmie Biocodex oznacza rozwijanie umiejętności miękkich i korzystanie z cyfrowego miejsca pracy, efektywnej współpracy i narzędzi pracy zdalnej.